KINOLOŠKO DRUŠTVO TRBOVLJE


Direkt zum Seiteninhalt

O DRUŠTVU

DRUŠTVO

Zgodovina - zacetki in razvoj Kinološkega društva Trbovlje

Korenine Kinološkega društva Trbovlje segajo v davno leto 1935, kar je razvidno iz zapisnika sestanka društva Rejec malih živali z dne 7.4.1935. Društvo je delovalo v Trbovljah, sedež pa je imelo v tedanji gostilni Pocivalšek. Tega dne so v sklopu društva ustanovili sekcijo za pse, vodstvo so prevzeli g.Gvido Pocvalšek, g. Filip Krasnik in g. Avgust Kukenberg.

V tistih pred vojnih casih, kinologija ni bila niti približno na nivoju, kot jo poznamo danes, zato jim je delovanje v okviru sekcije zadošcalo, saj so se v glavnem z nacrtno vzrejo psov ukvarjali predvsem lovci za svoje potrebe pri lovu. Ob zacetku druge svetovne vojne, so okupatorske oblasti z odlokom prepovedale delovanje vseh društev, zato je tudi v društvu Rejcev malih živali zavladalo mrtvilo, ki je trajalo do zacetka 50-ih let, takoj nato pa so ljubitelji psov zaceli nacrtno šolati in vzrejati pse. S pomocjo staroste slovenske kinologije g. Teodorja Dreniga in še nekaterih kinoloških zanesenjakov g. Valterja Šehla, g. Jožeta Komocarja, g. Miroslava Zidarja in še nekaterih drugih, so ustanovili 3. kinološki klub v republiki Sloveniji, združeval je kinologe od Litije do Krškega, imenoval se je Klub za vzgojo športnih in službenih psov Trbovlje.Uradno je bil registriran 24.2.1957.

Prvi predsednik je postal g. doktor Stojan Cergol, g. Maks Cerne je opravljal blagajniške posle, ga. Branka Pucelj je bila izvoljena za tajnico, g. Jože Filac za gospodarja, g. Miloš Uršic za strokovnega referenta, g. Jože Potocnik pa je bil vodja šolanja.

Po odstopu g. doktor Cergola, je klub od leta 1959 do 1960 zacasno vodil g. Miloš Uršic. Leta 1960 je predsednik postal g. Franc Cerk, ki je poskrbel za pridobitev zemljišca - Pod Ostrim vrhom v Trbovljah, kjer so zaceli z izgradnjo klubskih prostorov in vadbišca za pse. V povojnih letih, se je v glavnem gradilo v udarniškem duhu, na delavno akcijo, je s krampi in lopatami na ramenih prišlo mnogo ljudi, opravljenih je bilo ogromno ur. Ker so morali prostor za društvo dobesedno iztrgati iz narave je gradnja trajala kar nekaj let. V tem casu je klub zelo uspešno deloval, prirejal je razne nastope, zelo znani in obiskani so bili nastopi na igrišcu telovadnega društva Partizan in igrišcu Rudar. Gospod Cerk je funkcijo predsednika opravljal do leta 1980. Od leta 1980 naprej je društvo vodilo kar nekaj predsednikov, med njimi so g. Egon Hudarin, g. Oto Kos, g. Rajko Jazbec, g. Svato Krasnik...
Kinološko osvešcanje je pocasi rastlo, potrebe po znanju so se vecale, zato je tedanje vadbišce scasoma postalo premajhno. Leta 1990, je predsednik društva postal g. doktor Uroš Prelesnik, ki je korenito spremenil delovanje društva, saj je kot velik ljubitelj psov, tekmovalec in poznavalec kinologije, kmalu uvidel, da z obstojeco infrastrukturo društvo ne bo moglo vec dolgo delovati. V tistih težkih casih mu je uspelo zbrati vso dokumentacijo za razširitev društvenih prostorov. Gospod Prelesnik je vložil ogromno truda in naporov v zacetem projektu , njegov trud pa je bil poplacan leta 1992, ko se je zacelo z izgradnjo novih društvenih prostorov in novega poligona za treninge. Pripeljano je bilo na stotine kubikov materiala za sanacijo mocvirja, urediti je bilo treba plazišca, ki so ogrožala parcelo, zgraditi podporne zidove, dovozno pot, speljati elektriko in vodo... Clani Kinološkega društva Trbovlje - g. Tone Cesar, g. Miha Benetek, g. Jani Bocko, g. Uroš Prelesnik in še mnogo drugih, so naredili na tisoce prostovoljnih ur. Dela so trajala do leta 1995 in danes smo lahko prav vsi ponosni na prostore, ki jih imamo.Delo društva
V društvu se pretežno ukvarjamo s šolanjem psov, osvešcanjem ljudi na kinološkem podrocju, kjer opažamo, da lastniki živali vse bolj skrbijo za svoje štirinožce, saj se udeležujejo predavanja, ki jih organiziramo, obiskujejo malo šolo, nadaljevalne tecje in tecaje agilitiya. Vsako leto v mesecu maju prirejamo tudi tradicionalni odprti turnir šolanih psov, ki privabi tekmovalce iz cele Slovenije in ti se v Trbovlje vedno znova vracajo, ker kot pravijo sami, znamo Zasavci na tekmi pripraviti neko posebno vzdušje. Prirejamo tudi vzrejne preglede in pa ring dresuro, ki mlade nadobudne kinologe popelje v svet razstavljanja psov. Clani kinološkega društva Trbovlje so na prireditvah vedno opazni po tekmovalnih uspehih, saj na vseh podrocjih dosegajo zelo vidne rezultate.

Leta 1994, se je organizirala prva kinološka prireditev CAC Trbovlje. Na razstavnem podrocju imamo zelo priznano in ugledno mednarodno sodnico ga. Tatjano Urek, ki skrbi za strokovnost in vsebino naše razstave. V letu 2008, smo organizirali celo dve državni razstavi, na soboto CAC Trbovlje, v nedeljo pa CAC Zasavje. V zacetku se je razstava odvijala na Športnem igrišcu Rudar, že kar nekaj let pa je tradicionalno prizorišce na Kipah nad Trbovljami, kjer je za to vrsto kinološke dejavnosti zelo primeren in ustrezen prostor. Prostor je umaknjen od cestnega vrveža v cudoviti prostor narave, obdan z zelenjem in zadostnim prostorom za parkirišca, kar omogoca razstavljavcem hiter in nemoten dostop do ocenjevalnih krogov. Prireditve se udeležijo razstavljavci iz cele Evrope, sodniki s svojim strokovnim delom zagotavljajo uspešnost razstave.

Sabina Strniša skrbi za malo šolo in ring dresuro, razstavlja svoja dva psa pasme novofundlandec, ki sta na razstavah vedno zelo uspešna, obiskuje tudi dom starejših obcanov. Varovanci doma, kakor tudi osebje, se obiska velikih crnih kosmatincev zelo razveselijo, saj jim polepšajo dan in obudijo spomine, na case, ko so še sami bili aktivni s svojimi štirinožci. Jože Bola je vrsto let bil gospodar društva, vodja tehnicne ekipe na razstavi, clan Upravnega odbora, od leta 2008 pa je v klubu predsednik društva in vodja šolanja. Skrbi za nadaljevalne tecaje, tudi za program IPO. Poskrbi, da kužki opravijo osnovni kinološki izpit od KZS -ja in urbano okolje, po njihovih željah in sposobnostih psa, pa se lahko vkljucijo v program IPO, ki vsebuje kar tri discipline - sled, poslušnost in obrambo, primeren pa je predvsem za službene pasme psov. Že vec let vodi tekmovanje za pokal VOMAR v katerega je vclanjeno 12 klubov iz Slovenije. Glavni pokrovitelj je trgovina VOMAR iz Celja, katere lastnik je g. Marcel Vodovnik, priznani Slovenski kinolog, tekmovalec in sodnik. Tekmovanja potekajo skozi vse leto po nekakšnem ligaškem sistemu. V letu 2012 je na povabilo g. Miloša Kovaca, predsednika komisije šolanje KZS, sprejel funkcijo koordinatorja med klubi, ki prirejajo kinološka tekmovanja.

Zakljucek
Kinološko društvo Trbovlje ima za bodocnost še ogromno nacrtov, kako cim bolj pomagati lastnikom in njihovim psom pri premagovanju težav s katerimi se srecujemo v vsakdanjem življenju. Želeli bi jim predstaviti kinologijo na nacin, kako cim bolj razumevajoce vklopiti psa v naš vse bolj težak in stresen vsak dan. Opažamo, da se v naše vrste vkljucuje vedno vec mladih vodnikov, ki dobro vedo kaj hocejo, zavedajo se odgovornosti, ki jih prinaša lastništvo psa, mi pa jim s svojim znanjem in nasveti pomagamo prebroditi težave.

V društvu smo ekipa, ki živimo za pse.


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü